I. YARIYIL

MAT103-Matematik I (3 kredi,4 AKTS)
Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi

Ders Kitabı: Çelik, B., Cangül, İ.N., Çelik, N., Bizim, O., Öztürk, M., 2010. Temel Matematik. Dora Basım-Yayın, 5.Baskı. ISBN: 6059666558.

Yardımcı Kitab: Antrenmanlarla Matematik, Antrenman Yayincilik.

MBP101-Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları (3 Kredi, 4 AKTS)
Dersin amaci bilgi teknolojisi kavramlarının temel anlatımını sunmak, bilgisayar sistemi donanım ve yazılım bileşenlerini tanıtmak, bilişim sistemlerinde kullanılan temel terimleri öğretmektir. Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve etkisi, uygulama alanları ve bu alanlara uyumlaştırması incelenmektedir. Ders ayrıca farklı uygulama programlarını kullanarak pratik deneyler sunmaktadır. ofis yazılımları ile birlikte dijital media yazılımları üzerine deneyler içermektedir. Buradaki hedef öğrencilerin bu programların amacı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

Ders Kitabı: Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013

MBP103-Programlamaya Giriş (3 kredi, 5 AKTS)
Bu derste, bilgisayarların gelişimi, bileşenleri ve özellikleri tanıtılacak ve bilgisayarların nerede ne amaçla kullanıldığından bahsedilecektir. Mühendislik kapsamında bilgisayarlara olan gereksinim üzerinde yoğunlaşılarak algoritma kavramından bahsedilecektir. C programlama dilinin gelişimi ve diğer dillere göre avantaj ve dezavantajlarından bahsedilerek algoritmik programlama için ihtiyaç duyulacak C programlama dili ile nasıl kodlama gerçekleştirileceği gösterilecektir.

Ders Kitabı: Bilgisayar Programlamaya Giriş Prof. Dr. Ali Yazıcı Palme Yayıncılık
ISBN 978-9944-341-57-8

Yardımcı Kitab: Core Java 2 – Volume 1 Fundamentals, Seventh EditionCay S. Horstmann, Gary Cornell
Prentice Hall ISBN 0-13-148202-5

MBP105-Veri Tabanı I (3 kredi,4 AKTS)
Bu dersin temel içeriği, öğrencilerin veritabanı sistemlerinin tasarım ve programlanmaları süreçleriyle ilgili detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Ders Kitabı: Kaya, Y., Tekin, R.,”Veri tabanı ve uygulamaları”,  Papatya yayınları (2017). ISBN: 9789756797785

MBP107-Web Tasarımının Temelleri (3 kredi, 5 AKTS)
Bu ders kapsamında öğrencilere web tabanlı yazılım geliştirme temellerinin kazandırılması adına web tasarım, programlama, Bu bağlamda temel web tasarım kuralları, ilkeleri, sayfa içerik yönetimi ve web programlama dilleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Gün, M. E., “Her Yönüyle HTML 5”, Kodlab (2017) ISBN : 9786059118866

Yardımcı Kitaplar: Sarıbıyık, C., “CSS3″, Kodlab (2016) ISBN : 978-605-9118-781

Baltalı, S.,”JQUERY”, Kodlab (2011) ISBN : 978-605-4205-394

ING101-İngilizce I (3 Kredi, 4 AKTS)
Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

Ders Kitabı: English File 4th Edition: Elementary Student’s Book Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert 978-0-19-403159-2

Yardımcı Kitaplar: English File 4th Edition: Elementary WorkBook / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert / 978-0-19-403289-6

AIT101-Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (3 Kredi, 2 AKTS)
Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

Ders Kitabı: Prof.Dr. Refik Turan, Prof Dr. Mustafa Safran, Prof Dr. Necdet Hayta, Doç. Dr. M. Ali Çakmak, Doç.Dr. Cengiz Dönmez, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şahin; ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2013, Beta Yayıncılık

TUR101-Türkçe I:Yazılı Anlatım (3 Kredi, 2 AKTS)
Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

Ders Kitabı: Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara.

2.YARIYIL

MAT104-Matematik II (3 Kredi,4 AKTS)
Fonksiyonlar, grafikler, limit ve süreklilik. Türev, türev kuralları, zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları. Belirsiz integraller, integrallerde değişken dönüşümü, belirli integraller. İntegrallerin uygulamaları.

Ders Kitabı: “Thomas’ Calculus” by Finney, Weir, Giordano

MBP102-İşletim Sistemleri (3 Kredi,4 AKTS)
İşletim sisteminin tanıtılması ve tarihsel gelişimi, kaynakların paylaşımı, işletim sistemi katmanları, işlem yönetimi, bellek yönetimi, ölümcül kilitlenme ve sebepleri.

Ders Kitabı: A. Silberschatz, P.B. Galvin and Greg Gagne “Operating System Concepts”, 7th Ed., Wiley, 2008

Yardımcı Kitab: A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd. Ed. PrenticeHall, 2007W. Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles” 6th Ed., PrenticeHall, 2008.

MBP104-Nesne Tabanlı Programlama I (3 Kredi,4 AKTS)
Bu ders size C++ gibi yapısal programlama lisanı kullanarak yazılım üretme ve geliştirmenize ortam sağlayan temel bilgileri kapsar.

Ders Kitabı: Karaçay, T., “Java ile Nesne Programlama”, Seçkin Yayınevi (2016).  ISBN: 9789750239274

MBP106-Veri Tabanı II (3 Kredi,4 AKTS)
Bu dersin temel içeriğinde, öğrencilerin veritabanı sistemlerinin tasarım ve programlanmaları süreçleriyle ilgili detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmaları için veritabanı tasarım, programlama ve de yönetim aşamaları detaylıca ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Köseoğlu, K.,”Veritabanı Mantığı”,Papatya Yayıncılık (2005). ISBN: 9786052359624

MBP108-İnternet Programcılığı I (3 Kredi,4 AKTS)
İnternet altyapısı, Word Wide Web, HTTP, web tarayıcıları, işaretleme dilleri, HTML, W3C`nin iskelet yapısı, CSS programlama, JavaScript programlama, animasyon geliştirme, ActionScript.

Ders Kitabı: Kara, H., Demir, A., “İnternet Programcılığı”, Pegem Akademi Yayıncılık (2008). ISBN: 9786055885335

ING102-İngilizce II (3 Kredi,4 AKTS)
Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

Ders Kitabı: English File 4th Edition: Elementary Student’s Book

Yardımcı Kitap: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert 978-0-19-403159-2

AIT102-Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (3 Kredi,2 AKTS)
Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

Ders Kitabı: Prof.Dr. Refik Turan, Prof Dr. Mustafa Safran, Prof Dr. Necdet Hayta, Doç. Dr. M. Ali Çakmak, Doç.Dr. Cengiz Dönmez, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şahin; ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2013, Beta Yayıncılık

TUR102-Türkçe II: Sözlü Anlatım (3 Kredi,2 AKTS)
Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

Ders Kitabı: Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara,Akın Önen, Türkçeyi Türkçe Konuşmak, 2007, İnkılap Yay.Yusuf Çotuksöken, Türk Dili, c. III, Papatya yay., 2003

3.YARIYIL

MBP201-İnternet Programcılığı II (3 Kredi, 4 AKTS)
PHP’ye giriş, değişkenler, aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri, döngüler, dizinler, formlar, fonksiyonlar, dosya işlemleri, cookie ve session, veritabanı işlemleri, web güvenliği, nesneye dayalı programlamanın temel kavramları.

Ders Kitabı: Kara, H., Demir, A., “İnternet Programcılığı”, Pegem Akademi Yayıncılık (2008). ISBN: 9786055885335

MBP203-Nesne Tabanlı Programlama II (3 Kredi,4 AKTS)
Bu ders C++ gibi yapısal programlama lisanı kullanarak yazılım üretme ve geliştirmenize ortam sağlayan temel bilgileri kapsar.

Ders Kitabı: Bilgin, M., Eser, M., “C# ile Nesne Tabanlı Programlama, Kodlab (2018). ISBN: 9786052118191

MBP205-Görsel Programlama I (3 Kredi,4 AKTS)
Bu ders, görsel programlama editörü kurulumu ve ayarlarını, formları, temel uygulamaları ve ileri uygulamaları içerir.

Ders Kitabı: Demirhan, T., “Görsel Programlama”, Paradigma Akademi Yayınları (2018). ISBN: 9786052292259

MBP207-Veri Tabanı ve Yönetimi (3 Kredi,4 AKTS)
Bu derste öğrencilere, veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı yapısı, şemalar ve veri bağımsızlığı,veri modelleri kavramları gösterilecektir.

Ders Kitabı:  Özseven, T., “Veritabanı Yönetim Sistemleri 1”, Ekim Basım Yayın (2015). ISBN: 9786053271574

4.YARIYIL

MBP202-Bilgisayar Ağ Sistemleri (3 Kredi,4 AKTS )
İletişim protokolleri çalışma presipleri, yöntemleri ve uygulamaları için gereken temel bilgi, beceri, terminoloji ve konuyla ilgili literatür taramayı sağlar.

Ders Kitabı: Computer Networking: A Top Down Approach Featuring Internet, 6th Ed. James Kurose, Keith Ross© 2012 AddisonWesley, ISBN13: 978-0-273-76896-8

MBP204-Yazılım Gereksinimi Analizi ve Özellikleri (3 Kredi, 4 AKTS )
Bu dersin amacı, yazılım geliştirmenin uygulama süreçleri için yazılım gereksinimlerinin temel kavramlarını kavratmaktır.

Ders Kitabı: “Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesneye Yönelik Modelleme”, Prof.Dr. Oya Kalıpsız, Ayşe Buharalı, Göksel Biricik, Papatya Yayıncılık

MBP206-Görsel Programlama II (3 Kredi, 4 AKTS)
Bu ders kapsamında öğrencilere web tabanlı yazılım geliştirme temellerinin kazandırılması adına web tasarım, sayfa içerik yönetimi ve web programlama dilleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Algan, S., “Her Yönüyle C#”, Pusula Yayıncılık (2003). ISBN: 9789756477175

Yardımcı Kitap: İnternet tabanlı İşitsel ve Görsel Materyaller Visual C#.NET veri tabanı, Nihat Demirci, Yüksel İnan, Palme Yayıncılık, 2005.

MBP208-Yazılım Mimarisi ve Organizasyonu (3 Kredi, 4 AKTS )
Bu derste, yazılım tasarımı ve mimarisi kavram ve yöntemlerini tanıtmak, mimari tasarım ile temel proje yönetimi görevlerini örneklerle nasıl yerine getireceğinizi öğrenmek ve daha büyük bir projede tasarım ve mimari deneyimlemektir.

Ders Kitabı: Eric J. Braude and Michael E. Bernstein, Software Engineering: Modern Approaches 2ed, John Wiley & Sons, 2011, ISBN 978-0-471-69208-9

Yardımcı Kitap: Lonnie D. Bentley and Jeffrey L. Whitten, Systems Analysis & Design for the Global Enterprise 7ed, McGraw Hill, 2007, ISBN-13 978-0-07-110766-2

MBP100(0 kredi,2AKTS)
Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için Girne Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.

MBP200 (0 kredi,2AKTS)
Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için Girne Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.