I. DÖNEM

Dersin Kodu Ders Adı Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
MAT103 Matematik I 3 0 3 4
CKK101 Çevre Bilimine Giriş 3 0 3 3
CKK103 Ekoloji ve Çevre Biyolojisi 3 2 4 4
CKK105 Laboratuvar ve Ölçüm Teknikleri 2 2 3 4
CKK107 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 2 3 3
TMD101 Teknik Çizim I 1 2 2 4
ING101 Yabancı Dil I (İngilizce I) 3 0 3 4
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2
TUR101 Türkçe I:Yazılı Anlatım 2 0 2 2
TOPLAM 21 8 25 30

II. DÖNEM

Dersin Kodu Ders Adı Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
MAT104 Matematik II 3 0 3 4 MAT101
CKK102 Aletli Analiz Teknikleri 2 2 3 3
CKK104 Çevre Kimyası 2 2 3 3
CKK106 Çevre Laboratuvarı I 2 2 3 4
CKK108 Çevre Mikrobiyolojisi 3 2 4 4
CKK110 Çevre Sağlığı 3 0 3 3
CKK112 Şehircilik ve Çevre Planlama 2 0 2 2
ING102 Yabancı Dil II (İngilizce II) 3 0 3 4 ENG101
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 2
TUR102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
TOPLAM 24 8 28 30

III. DÖNEM

Dersin Kodu Ders Adı Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
CKK201 Katı Atık Yönetimi 2 2 3 4
CKK203 Çevre Laboratuvarı II 2 2 3 3 CLB102
CKK205 Çevresel Etki Değerlendirmesi 3 0 3 3
CKK207 Toprak Kirliliği ve Kontrolu 2 2 3 4
CKK209 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 3 4
CKK211 Hava Kirliliği ve Kontrol Teknikleri 3 0 3 4
CKK213 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri 3 0 3 4
CKK215 Su Kalitesi ve Kontrolu 2 2 3 4
TOPLAM 20 8 24 30

IV. DÖNEM

Dersin Kodu Ders Adı Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
CKK200 Mezuniyet Projesi 0 6 3 5
CKK202 Çevre Hukuku 3 0 3 5
CKK204 Çevre Teknolojileri 3 0 3 4
CKK206 Su Kirliliği ve Kontrol Teknikleri 3 0 3 4
CKK208 Elektronik ve Tehlikeli Atıkların Geri Dönüşümü 3 0 3 4
CKK210 Gürültü ve Toz Kirliliği Kontrol Teknikleri 3 0 3 4
CKK212 Atıkların Geri Kazanım Teknikleri 3 0 3 4
TOPLAM 18 6 21 30
Toplam Ders: 34
Toplam Kredi: 98
Toplam AKTS: 120